Kadınların Politik Arenada Güçlenmesi: Kadınların Siyasette Temsiliyeti

Kadınların siyasi temsiliyeti, demokratik bir toplumun inşası açısından son derece önemlidir. Sadece erkeklerin politik arenada yer alması, toplumda cinsiyet eşitsizliğinin devam etmesine ve kadınların haklarının ihlal edilmesine neden olabilmektedir. Kadınların da politik arenada var olması ve kendilerini ifade etmeleri, toplumun tamamına yönelik kararların alınmasında daha ferah bir ortam sağlar. Bu sayede, siyasi süreçlerde kadınların bakış açıları ve öncelikleri de daha iyi yansıtılır. Dolayısıyla kadınların siyasi temsilinin artması, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından son derece kritik bir konudur.

Kadınların Siyasi Temsiliyetinin Durumu

Kadınların siyasi arenada temsiliyeti hem Türkiye’de hem de dünya genelinde önemli bir konudur. Türkiye’de TBMM’deki kadın milletvekili oranı %17,5 seviyelerindedir. Ancak, bu oran dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça düşük kalmaktadır. Dünya genelindeki 193 ülkeye bakıldığında, 87’sinde kadınlar parlamentoda %20’nin üzerinde temsiliyete sahipken, 15 ülkede kadınlar parlamentoda %30’nun üzerinde temsil sahibi olmaktadır. Kadınların siyasi arenada temsiliyetinin artırılması, demokrasi açısından önemli olmasının yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da büyük bir adım olacaktır. Bu nedenle, kadınların siyasi arenada daha fazla temsiliyet sahibi olmaları için tüm dünyada gerekli adımların atılması gerekmektedir.

Türkiye’de Kadınların Siyasi Temsiliyeti

Türkiye’de kadınlar siyasi arenada temsil faktörü açısından dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, henüz istenilen düzeye ulaşmamıştır. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında kadınların seçme ve seçilme hakkı kazandığı ancak zaman içinde bu haklarını tam anlamıyla kullanamadıkları görülmüştür. Ülkemizde hala erkek egemen bir siyasi yapıyı devam ettiren zihniyetin kadınların siyasi temsiliyetini engellediği düşünülmektedir.

Türkiye’de kadınların siyasi arenadaki varlığı oldukça kısıtlıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki 600 milletvekilinin sadece %17’sini kadınlar oluşturmaktadır. Kadınların siyasi arenadaki varlıklarını artırmak adına, TBMM’de 2016 yılında yapılan düzenlemeler ile partilerde en az %30 oranında kadın adayın yer alması şartı getirildi. Bu düzenleme ile kadınların siyasi arenada daha fazla temsiliyet sağlanması amaçlanmıştır.

 • Türkiye’deki kadınların siyasi arenadaki varlıklarını artırmak için toplumun her kesimi tarafından desteklenmesi gerektiği,
 • Kadınların siyasi arenada var olmalarının, toplumsal cinsiyet eşitliği ve demokrasinin ilerlemesi için önemli olduğu unutulmamalıdır.

Kadınların Siyasi Arenada Karşılaştığı Zorluklar

Kadınlar politik arenada varlıklarını sürdürmek adına birçok zorluğa karşı mücadele etmek durumunda kalıyorlar. İşte, kadınların siyasi arenada karşılaştığı en yaygın zorluklar şöyle:

 • Cinsiyet Ayrımcılığı: Toplumda kadınların yöneticilik yapmaya ya da siyaset yapmaya uygun olmadıkları düşüncesi hala yaygın. Bu nedenle, kadınlar siyasi arenaya girmek istediklerinde cinsiyetleri yüzünden bir dizi engelle karşılaşıyorlar.
 • Maddi Sorunlar: Kadınların siyasi arenada varlık göstermesi için maddi kaynaklara ihtiyaçları olabiliyor. Bu nedenle, politik arenaya girmek isteyen kadınlar, maddi kaynak bulmakta zorlanabiliyorlar.
 • Medya Baskısı: Kadın politikacıların halk tarafından eleştirilmesi, dikkatlerini dağıtabilir ve siyasi kariyerlerini olumsuz etkileyebilir.

Bu zorluklara rağmen, kadınların siyasi arenada varlık göstermesi ve siyasi temsil niteliklerini artırmak için çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Kadınların Siyasi Temsiliyetinde Başarılı Örnekler

Kadınların siyasi temsilinde başarılı örnekleri Türkiye’de ve dünyada bulunmaktadır. Türkiye’de eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, 2014 yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Ayrıca, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında yer alan Sözcü gazetesi yazarı Canan Kaftancıoğlu, siyasi arenada kadınların güçlenmesi için aktif olarak çalışmaktadır. Dünya genelinde ise, ülkelerin ilerici tutumları sayesinde kadınların siyasi temsiliyeti artmaktadır. Norveç, İsveç, Finlandiya, İzlanda, Belçika ve Hollanda, kadınların siyasi temsiliyetinde önde gelen ülkelerdir. Bu ülkelerde parlamentoda kadınların oranı %40’ın üzerindedir.

Dünya’da Kadınların Siyasi Temsiliyeti

Dünya genelinde kadınların siyasi temsiliyeti, ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi Kuzey Avrupa ülkeleri, kadınların siyasi arenada oldukça aktif oldukları ve temsil oranlarının yüksek seviyelerde olduğu ülkeler olarak öne çıkmaktadır. Güney Amerika’da ise Bolivia, Arjantin ve Kolombiya gibi ülkeler, kadınların siyasi temsiliyeti konusunda başarılı örnekler sergilemektedir. Ancak Afrika ve Asya kıtalarında durum pek iç açıcı değildir. Özellikle Afrika, kadınların politik arenada varlığını artırması ve temsiliyetlerinin sağlanması için henüz uzun bir yol kat etmek zorundadır.

Kadınların Siyasi Arenada Karşılaştığı Küresel Zorluklar

Kadınların siyasi arenada var olmalarını engelleyen küresel zorlukların başında cinsiyetçi ön yargı ve ayrımcı tutumlar gelmektedir. Ayrıca, kadınlar için siyasi arenada faaliyet göstermenin zorluklarından biri de ekonomik güçlerinin ve sosyal imkanlarının sınırlı olmasıdır. Diğer bir yandan, kadınların siyasi arenada rekabet edebilmesi için, erkek egemen siyasi sistemde güçlü bir ağa sahip olma ihtiyacı da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, siyasi partilerde kadınların yeterince sayıda aday gösterilmemesi, eşit temsile olanak sağlamadığı gibi kadınların siyasi arenada etkin bir şekilde var olma şansını azaltmaktadır.

Kadınların dünya genelinde siyasi arenada var olmalarını engelleyen faktörler nelerdir?

Dünya genelinde kadınların siyasi arenada var olmalarını engelleyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:

 • Cinsiyete dayalı ayrımcılık ve ataerkil düzenler
 • Kadınların siyasi alanda yeterince deneyimli ve eğitimli olmamaları
 • Erkek egemen siyaset ve karar verme süreçlerinde kadınların yer alamaması
 • Medya tarafından kadınların siyasi arenada algılanış şekli ve sunulma biçimi
 • Toplumsal cinsiyet rolleri ve çeşitli kültürel faktörler
 • Ekonomik güçsüzlük ve sosyoekonomik faktörler

Bu faktörler kadınların siyasi arenada aktif rol almasını engelleyebilir ve kadınların demokratik süreçlerde eşit temsiliyetini sınırlayabilir. Ancak, kadınların siyasi temsilinin artması için bu faktörlerin dikkate alınması ve üzerinde çalışılması gerekmektedir.

Dünya’da Kadınların Siyasi Temsiliyetinde Başarılı Örnekler

Dünyada kadınların siyasi temsiliyetine dair başarılı örneklerden bazıları şunlardır:

 • Angela Merkel: Almanya’nın ilk kadın Şansölyesi olan Merkel, uzun yıllardır Almanya’nın en önemli siyasi figürlerinden biridir.
 • Jacinda Ardern: Yeni Zelanda’nın başbakanı olan Ardern, ülkesindeki en genç başbakanlardan biri olmakla birlikte, bütün dünyada kadın politikacılara ilham vermektedir.
 • Kamala Harris: Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk kadın ve ilk siyah kadın yardımcı başkanı olan Harris, Amerikan siyasetinde önemli bir yer edinmiştir.
 • Nicola Sturgeon: İskoçya’nın ilk kadın başbakanı olan Sturgeon, İskoçya’nın bağımsızlığı için mücadele eden liderlerden biridir.

Bu kadınlar, dünya siyasetinde kadınların hem varlığını hem de etkisini artırmak için önemli bir rol oynamaktadır./

Kadınların Siyasi Temsiliyetinin Artırılması İçin Yapılması Gerekenler

Kadınların siyasi temsiliyeti, demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biridir. Ancak, yeterli düzeyde kadın siyasetçi olmadığı için bu temsil oranı hala düşüktür. Kadınların siyasi temsiliyetinin artırılması için yapılması gerekenler arasında, eğitim, farkındalık yaratımı ve destek programları gibi önemli adımlar bulunmaktadır. Kadınların siyasi arenada varlıklarını daha fazla hissettirebilmeleri için özellikle siyasi eğitimler verilmelidir. Bunun yanı sıra, siyasi arenada kadınların karşılaştığı zorluklar hakkında toplumsal farkındalık yaratılması gerekmektedir. Bu konuda çalışmalar yürütmek, kadınların temsiliyetini artıracak ve siyasi öneme sahip olmalarını sağlayacaktır.

Ayrıca, kadınların siyasi arenada varlıklarını artırmaları için hükümetlerin uygulayabileceği birçok politika bulunmaktadır. Kadınların siyasi partilerde ve sivil toplum örgütlerinde daha fazla temsil edilmelerini sağlamak için özel teşvikler verilebilir. Ayrıca, seçim sistemlerinde yapılan değişiklikler de kadınların siyasi temsiliyetini artırmak için önemli bir araç olabilir.

Kısacası, kadınların siyasi temsiliyetinin artırılması için atılacak adımlar oldukça önemlidir. Eğitim, farkındalık yaratımı, destek programları ve hükümet politikaları gibi birçok yöntem ile kadınların siyasi arenada varlıklarını artırmak mümkündür. Bu, toplumsal cinsiyet eşitliği ve demokrasi açısından da oldukça önemlidir.

Kadınların Siyasi Eğitim ve Desteklerinin Artırılması

Kadınların siyasi temsiliyetinin artması için öncelikle kadınların siyasi eğitimlerine özen gösterilmelidir. Eğitimlerde, kadınların siyasi arenada karşılaşabilecekleri zorluklar ve bu zorlukları aşmak için neler yapabilecekleri konusunda detaylı bilgi verilmelidir. Ayrıca, liderlik ve iletişim gibi konular da ele alınarak kadınların siyasi temsil nitelikleri güçlendirilmelidir.

Bunun yanı sıra, kadınların politik arenada varlık göstermelerine destek veren programlar oluşturulması gerekmektedir. Bu programlar kapsamında kadınların siyasi alanlara katılmalarını teşvik eden maddi ve manevi destekler sağlanabilir. Ayrıca, kadınların siyasi arenada daha fazla görünürlük kazanmaları ve seslerini duyurabilmeleri için medya desteği de önemlidir.

Bu desteklerin yanı sıra, kadınların siyasi arenada daha fazla kendilerini ifade edebilmeleri için fırsatlar da yaratılmalıdır. Kadınların siyasi partilerde ve sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak yer almaları için imkanlar sunulmalı ve bu alanlarda kadınların varlığı artırılmalıdır.

Kadınların Siyasi Arenada Farkındalık Yaratılması

Kadınların siyasi arenada varlıklarını artırmak ve temsiliyetlerini güçlendirmek için, toplumda genel olarak siyasete katılım konusunda farkındalık yaratılması son derece önemlidir. Kadınların siyasi alanda varlıklarını hissettirmesi için öncelikle toplumda siyasete katılım oranlarının artırılması gerekmektedir. Bu kapsamda, genç kızlara siyasette yer almanın önemi anlatılmalı, kadınların ilgi alanlarına göre siyasi partilerin programları açıklanmalıdır. Ayrıca, kadınların politik arenada karşılaştığı zorlukların örnekleri paylaşılmalıdır.

Bunun yanı sıra, toplumda kadınların siyasi alanda aktif olmalarına yönelik yapılan çalışmaların medyada daha fazla yer alması ve toplumun geniş kesimlerinin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Kadınların siyasi temsiliyetindeki eksikliklerin ve güçlüklerin konuşulması, toplumun bu konuda duyarlı olmasına katkı sağlayacaktır.

Özellikle genç kadınların siyasi arenada yer almalarını teşvik etmek için örnek rol modeller sunulabilir, çeşitli eğitimler, seminerler düzenlenebilir. Ayrıca siyasi partilerin kadın kolları ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla da kadınların siyasi arenada yer almaları teşvik edilebilir. Tüm bu çalışmalarla, kadınların siyasi alanda varlıklarını hissettirmeleri ve siyasi temsillerini güçlendirmeleri hedeflenmektedir.

Sonuç

Kadınların siyasi temsiliyetinin artırılması sadece cinsiyet eşitliği açısından değil, aynı zamanda demokratik bir toplum için de önemlidir. Siyasi temsiliyeti olan kadınların toplumun geneline göre daha fazla görünürlüğü, farklı düşüncelerin yansıtılması ve karar süreçlerine katılımı sağlanabilir.

Ayrıca, kadınların politik arenada temsiliyeti, toplumda kadına karşı şiddetin azalması, kadın haklarının korunması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına da katkı sağlar.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve demokrasinin güçlendirilmesi, kadınların siyasi temsiliyetinin artırılması için yapılan çalışmaların önemini arttırmaktadır. Bu nedenle, kadınların politik arenada varlıklarını artırarak, toplumsal ve politik değişimlere öncülük etmeleri desteklenmelidir.

Yorum yapın