Çocuklarda Zaman Yönetimi ve Planlama

Çocuklar için zaman yönetimi ve planlama becerileri oldukça önemlidir. Okul, ev ödevleri, dersler, oyunlar ve sosyal aktivitelerin tümüne yetişebilmeleri için bu becerileri geliştirmeleri gerekir. Çocukların özdisiplin kazanması için kendilerine ait günlük bir plan yapmaları, haftalık hedefler belirleyerek bunları takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca amaç belirleme, öncelik sırasına göre hareket etme, zaman çizelgesi kullanma, çalışma alanı düzenleme ve limit belirleme gibi yöntemler de zaman yönetimi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Çocukların zaman yönetimi becerilerini geliştirmek için örnek uygulamalar olarak iş bölümü yapmak, kendi yemeklerini yapmak ve günlük planlama yapmak önerilir.

Özdisiplin

Çocuklar, zaman yönetimi ve planlama konusunda özdisiplin kazanarak gelecekteki hayatlarında başarılı olabilirler. Özdisiplin, kendine karşı sorumlu olma ve hedeflerine ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışma becerisidir. Kendilerine ait günlük bir plan yaparak, çocuklar özdisiplin kazanabilirler. Bu plan, günlük aktiviteleri, ödevleri ve zaman ayırmak istedikleri diğer faaliyetleri içermelidir.

Planlama aşamasında, çocuklar önceliklerini belirlemeli ve zamanlarını buna göre ayırmalıdır. Örneğin ödevleri bitirmek veya ders çalışmak, video oyunlarından veya sosyal medyadan daha öncelikli bir aktivitedir. Ayrıca, belirlenen plana sadık kalarak özdisiplinlerini korumalıdırlar.

 • Günlük planlarının spor aktiviteleri veya yaratıcı faaliyetler gibi zaman açısından esnekliği olan etkinlikleri de içermesi önemlidir.
 • Çocuklar, her gece önceki günü değerlendirerek, başarılı oldukları alanları ve gelişme göstermeleri gereken alanları not etmelidir.

Özdisiplinli bir yaşam tarzını benimseyen çocuklar, ileriki yaşamlarında başarılı bir şekilde zaman yönetimi yapmalarına yardımcı olacak bir beceri kazanmış olurlar.

Etkili Planlama

Çocukların zaman yönetimi ve planlama becerilerini geliştirmek için etkili planlama yöntemleri önemlidir. Haftalık hedefler belirlemek ve bunları takip etmek öğrencilerin zamanlarını daha verimli kullanmalarını sağlar. Bunun için öğrencilerin öncelik sırasına göre hareket etmeleri gerekir. Öncelik sırasına göre belirlenen hedefler, işleri daha organize bir şekilde yapmalarına yardımcı olur. Bunun yanında, etkili planlama yöntemleri arasında amaç belirleme ve önceliklere göre sıralama yöntemleri de vardır. Bunlar, öğrencilere yapacakları işleri takip etme becerisi kazandırır. Bunun için öğrencilere zaman çizelgesi kullanmaları tavsiye edilir. Çalışma alanını düzenli tutarak verimliliği arttırmak da etkili bir planlama yöntemidir.

Amaç Belirleme

Çocukların zaman yönetiminde başarılı olmak için amaç belirleme ve önceliklere göre sıralama yapma becerilerini geliştirmeleri önemlidir. İlk olarak, hangi işleri yapacaklarını belirleyerek günlük bir plan hazırlamalıdırlar. Daha sonra, öncelikli işleri belirleyip, onları yapmaya özen göstermelidirler. Bu şekilde yapacakları işleri takip etmek daha kolay olacaktır. Ayrıca, yapılacak işleri tamamlamaya yakın bir zamanda belirli hedefler koyarak motivasyonlarını arttırmaları da faydalı olacaktır. Tüm bunları yaparken çocuklar için kullanabilecekleri renkli ve görsel bir zaman çizelgesi hazırlanması da faydalı olabilir.

Bu becerileri kazandırmak için, bir örnek uygulama olarak çocuklara bir haftalık plan hazırlatılabilir. Bu plan içinde, ailesi veya öğretmeni ile birlikte öncelikli işler belirlenerek hangi gün hangi işin yapılacağı kararlaştırılabilir. Bu şekilde çocuklar hem sorumluluk alarak özgüvenlerini arttıracak, hem de zaman yönetimi ve amaç belirleme becerilerini geliştireceklerdir.

Zaman çizelgesi

Zaman yönetimi ve planlama becerileri, çocukların hayatlarının erken dönemlerinde kazanmaları gereken önemli becerilerdir. Bu becerileri geliştirmenin bir yolu, zaman çizelgesi kullanarak işleri belirlemek ve zamanında tamamlamaktır. Zaman çizelgesi, çocukların yapacakları işleri listeleyebileceği ve bu işleri ne zaman tamamlamaları gerektiğini belirleyebileceği etkili bir araçtır.

Zaman çizelgesi oluşturmak için öncelikle çocukların yapacakları işleri belirlemeleri gerekir. Bunlar ev ödevleri, aktiviteler, oyun zamanı ve diğer önemli görevleri içerebilir. Çocuklar, yapacakları işleri öncelik sırasına göre listeleyebilirler ve bu işleri tamamlamak için ne kadar zaman gerektiğine karar verebilirler.

Çocuklar, zaman çizelgesi oluştururken görevleri kolaylaştırmak için renkli etiketler veya semboller kullanabilirler. Bu, çocukların işleri tamamlarken daha kolay takip etmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca, belirli bir görevin tamamlanması için belirli bir süre belirlemek, çocukların zamanla daha etkili bir şekilde çalışmalarına yardımcı olabilir.

Zaman çizelgesi kullanarak yapılacak işleri belirleme ve zamanında tamamlama becerisi, çocukların yaşam becerileri açısından önemlidir.

Çalışma Alanı Düzenleme

Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulması, çocukların odaklanma yeteneğini arttırarak verimliliklerini artırır. İlk adım olarak, çalışma masasının bir düzeni olması gerekir. Kitaplar, kalemler ve diğer materyallerin uygun bir şekilde saklanması ve organize edilmesi önemlidir.

Bununla birlikte, belirli bir çalışma saati ve planı oluşturmak da çocuklara disiplin kazandırır. Çalışma saati boyunca, çocukların etrafta dağılmış eşyaları toplamaları ve masayı temizleyerek sadece ödevlerine veya projelerine odaklanmaları önemlidir. Unutmayın, düzenli bir çalışma ortamı, sadece çocukların akademik performansında değil, aynı zamanda genel olarak yaşamlarında da faydalıdır.

 • Bir çalışma masası tasarlayın.
 • Kitaplar ve diğer materyalleri uygun şekilde organize edin.
 • Her ders veya proje için özel bir çalışma planı hazırlayarak çocukların önceliklerini belirleyin.

Limit Belirleme

Çocuklarda zaman yönetimi ve planlama becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir aşama da limit belirlemedir. Özellikle ders çalışma, oyun oynama ve sosyal medya gibi aktiviteler için belirlenen zaman sınırı, çocukların özdisiplin kazanmalarına yardımcı olur. Bu limitler, çocukların zamanlarını daha iyi kullanmalarına ve hedeflerine odaklanmalarına yardımcı olur. Ayrıca, zaman sınırı belirlemek, çocukların daha disiplinli olmalarını sağlar ve işleri vaktinde yapmalarına yardımcı olur. Limit belirleme becerileri, çocukların hayatları boyunca başarılı olmalarını sağlayacak önemli bir beceridir.

Zaman Yönetimi İpuçları

Zaman yönetimi, her yaşta önemli bir beceridir. Özellikle çocukların bu beceriyi erken yaşta kazanmaları hayatları boyunca onlara büyük faydalar sağlayacaktır. İşte çocukların zaman yönetimi becerilerini geliştirme konusunda bazı ipuçları:

 • Öncelik sırasına göre hareket etme becerisi: Çocuklarınızın yapacakları işleri önceden belirleyin ve önem sırasına göre düzenleyin. Böylece sıradaki işi bilmeleri, daha verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayacaktır.
 • Uzun vadeli hedefler belirleme: Çocuklarınızın belirli bir hedefleri olması, kendilerine bir amaç belirlemeleri, zamanlarını daha verimli kullanmalarına yardımcı olacaktır.
 • Planlı hareket etme: Çocuklarınızla haftalık bir plan yapın ve bu plana sadık kalmanın önemini vurgulayın. Planlı hareket etmek, zaman yönetimi becerilerini geliştirir.
 • Özdisiplin: Günlük bir plan hazırlayarak çocuklarınızın özdisiplin kazanmalarını sağlayabilirsiniz. Bu plan doğrultusunda hareket etmeleri, onların zaman yönetimi becerilerini olumlu yönde etkileyecektir.

Bu ipuçları çocukların zaman yönetimi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Unutmayın, zaman yönetimi sadece bir beceri değil, hayata karşı tutumunuzu belirleyen bir bakış açısıdır.

Öncelik Sırası

Çocukların zaman yönetiminde başarılı olmaları için öncelik sırası belirleyerek hareket etme becerisi kazandırmak önemlidir. Bunun için, yapılacak işleri önceliklerine göre sıralamaları gerekiyor. Örneğin, öncelikli olan ders çalışmaksa, bu aktivite için öncelikli saatleri belirlemek ve o saatlerde başka aktivite yapmamak önemlidir. Aynı şekilde, ev ödevleriyle uyumlu olarak sosyal aktiviteler için de öncelik sırası belirlemek gerekir. Bunun için aileler, çocuklarına yardımcı olarak planlama konusunda destek olabilirler. Öncelik sırasına göre hareket etme becerisi kazandırmak için örnek aktiviteler, günlük hedef belirleme, öncelikli zaman planlaması yapma ve haftalık değerlendirme yapma gibi etkinliklerdir.

Uzun Vadeli Planlama

Çocuklar için zaman yönetimi ve planlama becerileri, hayatlarının her alanında etkilidir ve başarılı bireyler olmaları için gereklidir. Bu nedenle, çocuklarda zaman yönetimi becerilerini geliştirmek önemlidir. Uzun vadeli bir planlama yaparak yavaş ve istikrarlı bir şekilde ilerlemek, çocukların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. İlk olarak, çocuklarla birlikte belirli hedefler belirlemek ve bu hedefleri bir listeye yazmak önemlidir. Sonrasında, bu hedeflere adım adım ulaşmak için küçük hedefler belirlemek gerekir. Bu hedefleri gerçekleştirmek için belirli bir süre planlanmalı ve adımları izlemek için bir takım planlamalar yapılabilmelidir. Çocuklar, bu yöntemler kullanarak hedeflerine daha kolay ulaşacak ve zaman yönetimi becerileri de gelişecektir.

Örnek Uygulamalar

Çocukların zaman yönetimi ve planlama becerilerini geliştirmek için pek çok uygulama bulunmaktadır. İşte bu tip uygulamalardan bazıları:

 • Günlük ev işleri için iş bölümü yaparak zaman yönetimi becerisi kazandırılabilir.
 • Çocukların hangi işleri ne zaman yapması gerektiğini öğrenmeleri sağlanabilir.
 • Kendi yemeklerini yaparak zamanlarını daha verimli kullanmaları sağlanabilir.
 • Özdisiplin kazanmaları için gerekli bir uygulamadır.
 • Günlük olarak planlama yaparak önceliklerine göre hareket etme alışkanlığı kazandırılabilir.
 • Yapılacak işleri sıralama becerisini geliştirebilirler.

İş Bölümü

Çocukların zaman yönetimi ve planlama becerilerini geliştirmek için ev işlerinde iş bölümü yapmak oldukça etkilidir. Çocuklara, evde yapılması gereken işleri yapma konusunda verimli olmaları için çeşitli görevler vermek, onların özdisiplin ve sorumluluk duygularının gelişmesine yardımcı olur. Örneğin, bir çocuğun bulaşık yıkama görevi olabilir, başka bir çocuk da çöp atmaktan sorumlu olabilir. Bunun karşılığında, ödüllendirme ve takdir edilme yöntemleri de kullanılabilir. Bu şekilde çocuklar, ev işlerinde ne kadar süre harcadıklarını ve işleri tamamlayabilmek için ne kadar zaman ayırmaları gerektiğini öğrenirler.

Ayrıca, çocukların ev işlerinde iş bölümü yapması, birlikte çalışma ve dayanışma duygusu geliştirmelerine de olanak tanır. Örneğin, ailenin her üyesi farklı bir işi üstlenerek, birbirlerine yardımcı olabilirler. Bu sayede, çocuklar zaman yönetimi ve sorumluluk duygularını geliştirdikleri gibi aile içi iletişimlerinde de olumlu etkiler yaratırlar.

Bu nedenle, ev işlerinde iş bölümü yaparak çocukların zaman yönetimi becerilerini geliştirmek oldukça önemlidir. Ebeveynler, çocuklarına evde yapılması gereken işleri tanıtmalı ve onlarla birlikte yaparak iş bölümü yapmanın faydalarını göstermelidirler.

Kendi Yemeklerini Yapma

Çocuklar yemek yaparak zaman yönetimi ve özdisiplin becerilerini geliştirebilirler. Ev işleri arasında yer alan yiyecek hazırlama işlemi, çocukların planlama ve zaman yönetimi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Anne babalar, çocuklara bu konuda destek olarak, hangi malzemelerin kullanılması gerektiğini öğretebilir ve yemek yaparken hangi adımların takip edilmesi gerektiği hakkında bilgi verebilirler. Bunun yanı sıra, çocuklar yemeği hazırlamadan önce malzemeleri toplamalı ve yemek pişirirken bir plan takip etmelidirler. Bu sayede, zamanın etkili kullanımı ve işlerin planlı bir şekilde ilerlemesi sağlanabilir.

Ayrıca, çocuklar yemek yaparken öğrenme ve keşfetme konusunda da fayda sağlarlar. Farklı yemek tariflerini araştırarak ve deneyerek öğrenebilirler. Bu, onların özgüvenlerini arttırabilir ve özdisiplin becerilerini daha da geliştirebilir.

Günlük Planlama

Günlük olarak planlama yapmak, çocuklarda zaman yönetimi becerilerini geliştirmek için etkili bir yöntemdir. Önceliklerine göre hareket ederek zamanlarını daha verimli bir şekilde kullanabilirler. Ayrıca, gün içinde yapacakları aktiviteleri belirleyerek çizelge oluşturabilirler.

Bunun için, önceliklerini belirlemeleri ve yapacakları işleri öncelik sırasına koymaları önemlidir. Örneğin, ödev yapmak, yemek yemek gibi daha önemli işleri öncelikli olarak yapmaları tavsiye edilir. Ayrıca, belirledikleri hedeflere ulaştıklarında kendilerini ödüllendirebilirler.

Bir diğer önemli nokta, planlarını yaparken gerçekçi olmalarıdır. Yapacakları aktiviteleri zaman çizelgesine uygun olarak belirlemeleri ve her aktivite için yeterli zaman ayırmaları gerekir. Böylece, planlarını tamamlama konusunda daha başarılı olacaklardır.

Çocuklar için örnek bir günlük planlama şu şekilde olabilir:

Saat Yapılacak İşler
08:00-09:00 Kahvaltı yapmak ve kişisel bakım
09:00-10:00 Okul ödevlerini yapmak
10:00-11:00 Egzersiz yapmak veya spor yapmak
11:00-12:00 Dinlenmek veya kitap okumak
12:00-13:00 Öğle yemeği yemek
13:00-14:00 Ödevlerine devam etmek veya okul projeleri üzerinde çalışmak
14:00-15:00 Sosyal medya kullanmak veya video oyunları oynamak
15:00-16:00 Dışarıda zaman geçirmek veya arkadaşlarıyla vakit geçirmek
16:00-17:00 Aileyle akşam yemeği yemek
17:00-18:00 Hobileriyle ilgilenmek
18:00-19:00 Duş almak ve kişisel bakım
19:00-20:00 Dinlenmek veya kitap okumak

Yorum yapın